ISSN 2651-7108


VOLUME II, Number 1

June 2019
Cover Photo & Design by Matthew Dominic Dimapawi

i

MIGUEL ANTONIO JIMENEZ
EDITOR'S NOTE


Articles


01

JANET C. ATUTUBO
Centro Escolar University, Ph.D. Southeast Asian Studies, Manila/
University of Santo Tomas, Manila
Struggles on Education Policies in Southeast Asia: Movements in Vietnam, Malay Peninsula, and Philippines

22

IRENE G. BORRAS
University of Santo Tomas, Manila
Intramuros during the American Colonization

38

CHEN V. RAMOS
University of the Philippines-Diliman, Quezon City
Cementerios: Isang Pag-Aaral sa mga Suliranin, Metodolohiya at Adhikain sa Pagsusulat ng Kasaysayang Sementeryo sa Panahon ng mga Espanyol sa PilipinasArticle Review


66

AXLE CHRISTIEN TUGANO
University of the Philippines-Diliman, Quezon City
Ugnayang Tsino't Pilipino sa Buhay at Kamatayan: Isang Panimulang Pagbalangkas