[1]
Javar, R. 2023. Pagkakaisang-Bayan Kontra Agresyong Pangkaunlaran: Ang Bodong Laban sa mga Saplad ng Diktadurang Marcos. TALA: An Online Journal of History. 6, 1 (Jun. 2023).