[1]
Gonsang, S. 2023. Pagtatagpo ng Kasaysayan at Panitikan sa mga Tudtulan ng mga Sinaunang Maguindanaon. TALA: An Online Journal of History. 6, 1 (Jun. 2023).