[1]
Santos, M.J. 2019. Ang Paglago ng Pantayong Pananaw sa Konteksto ng Kapantasan ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019. TALA: An Online Journal of History. 2, 2 (Dec. 2019).