[1]
De Vega, J.M. 2021. Ang Etika ng Himagsikan: Isang Panimulang Pagtatangkang tungo sa Etika ng Katipunan. TALA: An Online Journal of History. 4, 2 (Dec. 2021).