(1)
Gonsang, S. Pagtatagpo Ng Kasaysayan at Panitikan Sa Mga Tudtulan Ng Mga Sinaunang Maguindanaon. TALA 2023, 6.