(1)
Santos, M. J. . Pagsasa-Filipino Ng Pagtuturo at Pananaliksik Sa Agham Panlipunan: Bahaginan Ng Best Practices Sa Antas Ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo. TALA 2023, 6.