(1)
De Vega, J. M. Ang Etika Ng Himagsikan: Isang Panimulang Pagtatangkang Tungo Sa Etika Ng Katipunan. TALA 2021, 4.