(1)
Santos, M. J. Dekolonisasyon at Ang Kapantasang Pilipino: Isang Pagbasa Sa Kasaysayang Intelektuwal Ni Charlie Samuya Veric: Book Review Veric, Charlie Samuya. Children of the Postcolony: Filipino Intellectuals and Decolonization, 1946-1972. Quezon City: Ateneo De Manila University Press. TALA 2021, 4.