Castro, J. (2024). Institusyonal na Kasaysayan ng American National Red Cross sa Pilipinas, 1917-1940. TALA: An Online Journal of History, 7(1), 143–157. Retrieved from http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/169