Santos, M. J. (2021). Dekolonisasyon at ang Kapantasang Pilipino: Isang Pagbasa sa Kasaysayang Intelektuwal ni Charlie Samuya Veric: Book Review Veric, Charlie Samuya. Children of the Postcolony: Filipino Intellectuals and Decolonization, 1946-1972. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. TALA: An Online Journal of History, 4(2). Retrieved from http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/60