JAVAR, R. Pagkakaisang-Bayan Kontra Agresyong Pangkaunlaran: Ang Bodong Laban sa mga Saplad ng Diktadurang Marcos. TALA: An Online Journal of History, [S. l.], v. 6, n. 1, 2023. Disponível em: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/108. Acesso em: 5 dec. 2023.