GONSANG, S. Pagtatagpo ng Kasaysayan at Panitikan sa mga Tudtulan ng mga Sinaunang Maguindanaon. TALA: An Online Journal of History, [S. l.], v. 6, n. 1, 2023. Disponível em: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/115. Acesso em: 15 jun. 2024.