SANTOS, M. J. . Pagsasa-Filipino ng Pagtuturo at Pananaliksik sa Agham Panlipunan: Bahaginan ng Best Practices sa Antas ng Silid-Aralan at Departamento/Kolehiyo. TALA: An Online Journal of History, [S. l.], v. 6, n. 1, 2023. Disponível em: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/151. Acesso em: 15 jun. 2024.