SANTOS, M. J. . Ang Paglago ng Pantayong Pananaw sa Konteksto ng Kapantasan ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019. TALA: An Online Journal of History, [S. l.], v. 2, n. 2, 2019. Disponível em: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/29. Acesso em: 30 nov. 2022.