TUGANO, A. C. Mga Elementong Katutubo at Pakahulugan sa mga Pananagisag sa Nagcarlan Underground Cemetery, Nagcarlan, Laguna . TALA: An Online Journal of History, [S. l.], v. 3, n. 2, 2020. Disponível em: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/44. Acesso em: 30 nov. 2022.