TUGANO, A. C. Isang Pag-Uugat sa Ugnayan ng Nepal at Pilipinas. TALA: An Online Journal of History, [S. l.], v. 4, n. 2, 2021. Disponível em: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/58. Acesso em: 29 jan. 2022.