Javar, Roderick. 2023. “Pagkakaisang-Bayan Kontra Agresyong Pangkaunlaran: Ang Bodong Laban Sa Mga Saplad Ng Diktadurang Marcos”. TALA: An Online Journal of History 6 (1). http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/108.