Castro, John. 2024. “Institusyonal Na Kasaysayan Ng American National Red Cross Sa Pilipinas, 1917-1940”. TALA: An Online Journal of History 7 (1):143-57. http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/169.