Poot, Christian Ely. 2024. “ 2013”. TALA: An Online Journal of History 7 (1):195-207. http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/178.