Santos, Mark Joseph. 2019. “Ang Paglago Ng Pantayong Pananaw Sa Konteksto Ng Kapantasan Ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019”. TALA: An Online Journal of History 2 (2). http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/29.