Tugano, Axle Christien. 2020. “Mga Elementong Katutubo at Pakahulugan Sa Mga Pananagisag Sa Nagcarlan Underground Cemetery, Nagcarlan, Laguna”. TALA: An Online Journal of History 3 (2). http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/44.