Tugano, Axle Christien. 2021. “Isang Pag-Uugat Sa Ugnayan Ng Nepal at Pilipinas”. TALA: An Online Journal of History 4 (2). http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/58.