De Vega, Jose Mario. 2021. “Ang Etika Ng Himagsikan: Isang Panimulang Pagtatangkang Tungo Sa Etika Ng Katipunan”. TALA: An Online Journal of History 4 (2). http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/59.