[1]
M. J. . Santos, “Ang Paglago ng Pantayong Pananaw sa Konteksto ng Kapantasan ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019”, TALA, vol. 2, no. 2, Dec. 2019.