[1]
A. C. Tugano, “Mga Elementong Katutubo at Pakahulugan sa mga Pananagisag sa Nagcarlan Underground Cemetery, Nagcarlan, Laguna ”, TALA, vol. 3, no. 2, Dec. 2020.