[1]
A. C. Tugano, “Isang Pag-Uugat sa Ugnayan ng Nepal at Pilipinas”, TALA, vol. 4, no. 2, Dec. 2021.