[1]
J. M. De Vega, “Ang Etika ng Himagsikan: Isang Panimulang Pagtatangkang tungo sa Etika ng Katipunan”, TALA, vol. 4, no. 2, Dec. 2021.