Santos, M. J. . “Ang Paglago Ng Pantayong Pananaw Sa Konteksto Ng Kapantasan Ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019”. TALA: An Online Journal of History, vol. 2, no. 2, Dec. 2019, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/29.