Javar, Roderick. “Pagkakaisang-Bayan Kontra Agresyong Pangkaunlaran: Ang Bodong Laban Sa Mga Saplad Ng Diktadurang Marcos”. TALA: An Online Journal of History 6, no. 1 (June 30, 2023). Accessed December 5, 2023. http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/108.