Gonsang, Shandra. “Pagtatagpo Ng Kasaysayan at Panitikan Sa Mga Tudtulan Ng Mga Sinaunang Maguindanaon”. TALA: An Online Journal of History 6, no. 1 (June 30, 2023). Accessed July 16, 2024. http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/115.