Tugano, Axle Christien. “Mga Elementong Katutubo at Pakahulugan Sa Mga Pananagisag Sa Nagcarlan Underground Cemetery, Nagcarlan, Laguna”. TALA: An Online Journal of History 3, no. 2 (December 31, 2020). Accessed November 30, 2022. http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/44.