Tugano, Axle Christien. “Isang Pag-Uugat Sa Ugnayan Ng Nepal at Pilipinas”. TALA: An Online Journal of History 4, no. 2 (December 30, 2021). Accessed January 29, 2022. http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/58.