1.
Javar R. Pagkakaisang-Bayan Kontra Agresyong Pangkaunlaran: Ang Bodong Laban sa mga Saplad ng Diktadurang Marcos. TALA [Internet]. 2023 Jun. 30 [cited 2024 Jun. 15];6(1). Available from: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/108