1.
Gonsang S. Pagtatagpo ng Kasaysayan at Panitikan sa mga Tudtulan ng mga Sinaunang Maguindanaon. TALA [Internet]. 2023 Jun. 30 [cited 2023 Dec. 5];6(1). Available from: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/115