1.
Castro J. Institusyonal na Kasaysayan ng American National Red Cross sa Pilipinas, 1917-1940. TALA [Internet]. 2024 Jun. 30 [cited 2024 Jul. 22];7(1):143-57. Available from: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/169