1.
Santos MJ. Ang Paglago ng Pantayong Pananaw sa Konteksto ng Kapantasan ni Zeus A. Salazar: Isang Maikling Pagsasakasaysayan, 1951-2019. TALA [Internet]. 2019 Dec. 31 [cited 2022 Nov. 30];2(2). Available from: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/29