1.
Tugano AC. Isang Pag-Uugat sa Ugnayan ng Nepal at Pilipinas. TALA [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2022 Aug. 19];4(2). Available from: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/58