1.
De Vega JM. Ang Etika ng Himagsikan: Isang Panimulang Pagtatangkang tungo sa Etika ng Katipunan. TALA [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2022 Jan. 29];4(2). Available from: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/59