1.
Santos MJ. Dekolonisasyon at ang Kapantasang Pilipino: Isang Pagbasa sa Kasaysayang Intelektuwal ni Charlie Samuya Veric: Book Review Veric, Charlie Samuya. Children of the Postcolony: Filipino Intellectuals and Decolonization, 1946-1972. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. TALA [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2022 Jan. 29];4(2). Available from: http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/60