Archives

tala-vol-3-no2-cover

VOLUME 3, Number 2

December 2020
Cover Image by Valentin Salja via Unsplash

ADRIAN KYLE A. VERGARA
EDITOR’S NOTE

PDF

i – ii

Book Reviews

AXLE CHRISTIEN TUGANO
University of the Philippines-Diliman
Ugnayang Australia at Pilipinas: Mga Natatanging Gunita ng Diaspora at Rebolusyong Pilipino

PDF

119 – 135