Ang Anotadong Salin ng Akdang Ang Maikling Maikling Kasaysayan ng Kalookan

Authors

Keywords:

Kalookan, Leopoldo Serrano, historiograpiya, pagsasalin, kasaysayang pampook, Caloocan, historiography, translation

Abstract

Ang akda ng yumaong si Leopoldo R. Serrano na pinamagatang A Brief History of Caloocan ang pinaka-unang malaliman at seryosong pagsusulat sa kasaysayan ng pamayanan sa isang publikasyon na inilibas ng Kapisanang Pangkasaysayan ng Pilipinas noong 1958. Ito rin ang naging batayan ng ilan pang mga aklat na inilabas patungkol sa kasaysayan ng lungsod, kaya masasabi rin na ito ang canon sa usaping ito. Naka-ilang ulit ang pagkakalimbag ng sanaysay na ito ni Serrano mula 1960 hanggang 1971. Sa kasamaang-palad ay mahirap na itong hanapin sa ngayon sapagkat nasa piling aklatan lamang ang may kopya ng nasabing sanaysay. Layunin ng akda na ito na ihayag ang klasik na akdang ito ni Serrano at maisalin upang mas maabot ito ng nakararami. Isasakonteksto rin ito sa estado ng pag-aaral tungkol sa lungsod at sa historiograpya nito. Gayundin, sa pagkakasalin nito na may anotasyon ay nais din ng artikulong ito na makapag-ambag sa papasibol na Araling Kalookan.

The work of the late Leopoldo R. Serrano entitled, “A Brief History of Caloocan,” is the first in-depth and serious writing on the history of the community that was released in a publication of the Philippine Historical Association in 1958. This also became the basis of the books later released, hence, making it a canon in the said topic. Serrano’s essay was published several times from 1960 to 1971. It is a misfortune that it is inaccessible nowadays because only few selected libraries have a copy of the said work. This work aims to spread Serrano’s work and be translated into Filipino so that it would have a wider reach. The work will also be contextualized in the state of local studies and its historiography. Furthermore, this annotated translation aims to contribute to the rising Caloocan Studies.

Author Biography

Wogie T. Pacala, University of the Philippines Diliman

Si Wogie Tabu-Pacala ay nakapagtapos ng Batsilyer ng Sining sa Kasaysayan (San Lorenzo Scholar) sa Unibersidad ng Santo Tomas Maynila noong 2018, at kasalukuyang nag-aaral ng Masterado sa nasabing disiplina sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Siya ang kasalukuyang Mananaliksik at Tagapagsinop (Researcher-Archivist) sa Bayanikasan Research Foundation at kasalukuyang Pangulo ng Caloocan Historical and Cultural Studies Association, Inc. Isa rin siyang aktibong mananaliksik sa ilalim ng Komite sa Pamanang Pangkalinangan ng Diyosesis ng Kalookan. Ilan sa kanyang mga tuon sa pananaliksik ay Kasaysayang Pampook ng Kalookan, Kasaysayang Konstitusyonal at Pulitikal.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Pacala, W. “Ang Anotadong Salin Ng Akdang Ang Maikling Maikling Kasaysayan Ng Kalookan”. TALA: An Online Journal of History, vol. 6, no. 2, Dec. 2023, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/141.