Ang Kasaysayang Pambarangay sa Kasaysayang Pampook: Pagbibigay Halimbawa sa Kaso ng Lungsod Pasig

Authors

Keywords:

barangay, kasaysayan, kasaysayang pampook, Lungsod Pasig, history, local history, Pasig City

Abstract

Nakatuon ang papel pananaliksik na ito sa pagpapalitaw ng paksain ng kasaysayang pambarangay sa loob ng kasaysayang pampook. Bagaman sa pagpapakahulugan ng kasaysayang pampook o kasaysayang lokal ay kabilang ang kasaysayang pambarangay, kadalasan ang mga ito ay mas nakatuon sa pananaliksik kaugnay sa bayan (munisipalidad o lungsod) o probinsya. Bunga na marahil ng kakulangan ng mga batis at wastong perspektiba sa pananaliksik at pagsusulat, mangilan-ngilan ang seryosong nag-aambag sa kasaysayang pambarangay. Tinalakay rin sa papel ang maikling konteksto at kasaysayan ng mga barangay bilang yunit politikal. Ginamit ang karanasan sa pananaliksik sa kasaysayang pampook ng Pasig upang itampok ang pagsuroy sa kasaysayang pambarangay. Nagbigay ng mga halimbawa ng batis na maaaring makatungkab ng mga impormasyon kaugnay sa pag-unawa sa katayuan ng mga barangay sa pagdaan ng panahon. Sa huli, nagbigay ng ilang puna o saloobin sa mga hamon at tunguhin ng pananaliksik sa mga kasaysayang pambarangay.

 

This research paper aims to emphasize the importance of barangay history in the context of local history. Despite being a part of local history, barangay history is often neglected due to limited sources and inadequate research perspectives. The paper also provides a brief overview of the background and historical significance of barangays as political units. The study draws on the research conducted on the local history of Pasig to underscore the exploration of barangay histories. Several examples of sources that can provide better understanding on the evolution of barangays over time are included. Lastly, the paper offers insights and comments on the challenges and goals of doing barangay histories.

 

Author Biography

Wensley M. Reyes, University of the Philippines Manila

Kawaksing Propesor at Convenor ng Manila Studies Program (MSP) sa Kolehiyo ng Agham at Sining, Unibersidad ng Pilipinas (UP) Manila. Dati rin siyang Coordinator ng BA Social Sciences (Area Studies) Program sa parehong pamantasan. Kasapi ng Board of Directors ng Philippine Historical Association (PHA). Dati siyang Katuwang na Dekano ng Faculty of Behavioral and Social Sciences, College of Teacher Development sa Philippine Normal University (PNU), Maynila. Nagtapos siya ng B.A. History sa UP Diliman, Certificate in Teaching Program sa Pamantasan ng Lungsod Pasig; M.A. History sa UP Diliman; at PhD in Social Studies Education sa Universitas Pendidikan Indonesia. Nagturo na rin siya sa UP Los Baños (UPLB); Jose Rizal University (JRU); Far Eastern University (FEU); Arellano University; at Philippine Normal University (PNU). May-akda siya ng aklat na “ABAKADA” ng Kasaysayang Pampook: Kartilya sa Pananaliksik at Pagsusulat ng Kasaysayan ng Bayan (2020).

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Reyes, W. “Ang Kasaysayang Pambarangay Sa Kasaysayang Pampook: Pagbibigay Halimbawa Sa Kaso Ng Lungsod Pasig”. TALA: An Online Journal of History, vol. 6, no. 2, Dec. 2023, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/153.