Return to Article Details BOOK REVIEW Ocampo, Ambeth R. 2011. Looking Back 4: Chulalongkorn’s Elephants: The Philippines in Asian History. Mandaluyong City: Anvil Publishing, Inc. Paglapat ng Istorya sa Dalumat ng Ugnayang Pilipinas at mga Asyanong Bansa Download Download PDF