BOOK REVIEW Ocampo, Ambeth R. 2011. Looking Back 4: Chulalongkorn’s Elephants: The Philippines in Asian History. Mandaluyong City: Anvil Publishing, Inc. Paglapat ng Istorya sa Dalumat ng Ugnayang Pilipinas at mga Asyanong Bansa

Authors

  • Axle Christien J. Tugano Polytechnic University of the Philippines Manila

Abstract

Sa bawat aklatan o sabihin pang mga bookstores, hindi talaga nawawala ang sikat na sikat na mga aklat ni Ambeth Ocampo. Isa na rito ang labintatlong tomo ng Looking Back na tumatalakay sa iba’t ibang paksa sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong mga panahong nag-aaral pa ang may-akda sa PUP ng kursong Kasaysayan, walong serye pa lamang ng Looking Back ang nailathala at sabihin pang nabasa niya—Looking Back (2010); Dirty Dancing (2010); Death by Garrote (2010); Chulalongkorn’s Elephants: The Philippines in Asian History (2011); Rizal’s Teeth, Bonifacio’s Bones (2012); Prehistoric Philippines (2012); Storm Chasers (2014); at Virgin of Balintawak (2014). Hindi naglaon, tila bagang isang palos ang pagkakalathala ng mga sumunod pang mga akda—Demonyo in Tables: History in Artifacts (2015); Two Lunas, Two Mabinis (2015); Independence X6 (2016); Quezon’s Sukiyaki (2016); at Guns of the Katipunan (2017). Sa mga nabanggit na akda ni Ambeth Ocampo, ang Chulalongkorn’s Elephants: The Philippines in Asian History ang higit na pinagtuunan ng pansin at diin ng rebyuwer.

Sa kasalukuyang pagkakataon, ilalatag ng rebyuwer sa papel na ito ang kanyang mga natatanging komendasyon (kalakasan) at kritik (kahinaan) hinggil sa 102-pahinang aklat ni Ocampo. Sisipatin din ang kanyang pagkakadalumat sa ugnayan ng Pilipinas sa mga Asyanikong bansa na siya naman talagang dapat maging tunguhin ng rebyung ito.

Author Biography

Axle Christien J. Tugano, Polytechnic University of the Philippines Manila

Si Axle Christien J. Tugano ay nagtapos sa hayskul bilang Valedictorian noong taong 2011 at Batch 2015 University Valedictorian (Magna Cum Laude) noong 2015 sa Polytechnic University of the Philippines sa kursong Bachelor of Arts in History. Kasakuluyang kumukuha ng Master of Arts in Philippine Studies –Socio Cultural Track sa University of the Philippines Diliman. Naging International Youth Ambassador sa (GYLTLC) Global Youth Leaders Travel and Learning Camp na ginanap sa Kathmandu, Nepal noong 2013 kung saan nakakuha rin siya ng parangal na “Best Content Award”. Sumulat siya ng higit sa dalawampung pag-aaral, tampok sa mga ito ay ang Ang Katanggapan ng Panulat Pambansa: Ang Baybayin Ngayon at sa Hinaharap (2018), Ang Kababaihan ng Katipunan, Ang Katipunan sa Kababaihan (2017) ay inilathala sa Saliksik E-Journal ng Bagong Kasaysayan at Philippine E-Journal, Kasaysayan ng mga Ilustrados at ang Gampanin sa Pag- usbong ng Nasyonalismo at Kamalayang Pilipino (2015), Mga Hulagway ng Kababaihan sa mga Likha ni Jose Rizal (2015), Ang Ilog Agno ng Pangasinan: Isang Kasaysayan (2014) at marami pang iba.

Downloads

Published

2018-12-30

How to Cite

Tugano, A. C. . “BOOK REVIEW Ocampo, Ambeth R. 2011. Looking Back 4: Chulalongkorn’s Elephants: The Philippines in Asian History. Mandaluyong City: Anvil Publishing, Inc. Paglapat Ng Istorya Sa Dalumat Ng Ugnayang Pilipinas at Mga Asyanong Bansa”. TALA: An Online Journal of History, vol. 1, no. 2, Dec. 2018, http://talakasaysayan.org/index.php/talakasaysayan/article/view/20.